Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Hello World!

Hello World!
Typical first post, until I write a proper blog post you can watch an Arduino Uno blinking "Hello World" in Morse code connected and programmed using Codebender, a startup from Patras, Greece.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου